Veranderen
door overleg of
door disruptie?
Wat zijn de
oplossingsrichtingen?
Veranderen door overleg of door disruptie?

Het is begrijpelijk dat veel bedrijven een gevoel hebben van ‘door de bomen het bos niet meer te kunnen zien’ en daardoor niet weten waar ze moeten beginnen met het verduurzamen van hun business. Tegelijkertijd is het eenvoudig om een begin te maken met veranderen, door steeds die keuze te maken waarvan je weet dat je er geen spijt van kunt krijgen. Ieder kan zo stappen zetten in zijn eigen branche om het geheel beter en duurzamer te maken. 

De overheid is hiervoor niet per se noodzakelijk, maar kan met stimuleringsmaatregelen wel helpen om een (maatschappelijke) beweging op gang te brengen. We moeten goed begrijpen dat deze maatregelen ook weer zullen verdwijnen zodra die beweging voldoende op gang is.

De voorspelbaarheid van maatregelen is erg belangrijk, zowel voor de partijen die erdoor getroffen worden als voor banken en financiers

— Arjen de Snoo, Advocaat Litigation & Regulatory

T: +31 (0)20 5419 268
M: +31 (0)6 1052 4152
arjen.desnoo@dlapiper.com

Wat zijn de grootste
uitdagingen?
Veranderen door overleg of door disruptie?
  • Voor het bedrijfsleven vormt de aangekondigde CO2-heffing een grote uitdaging. Dit geldt zeker voor de zwaardere industrie. Vooralsnog is het onzeker hoe en wanneer de heffing wordt ingevoerd. Het bedrijfsleven heeft hier wel ideeën over, maar hiermee moet voorzichtig worden omgegaan, zo blijkt ook uit de geleerde les over draagvlak.

  • Het ‘level playing field’ vormt een andere belangrijke uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven door maatregelen hun activiteiten niet verplaatsen naar landen met bijvoorbeeld een gunstiger vestigingsklimaat? Tegelijkertijd is het de vraag of deze vrees reëel is. Het is mogelijk dat bedrijven om andere redenen, bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, uiteindelijk niet willen vertrekken.

  • Ook moet worden bedacht dat het slecht kan uitpakken als er geen maatregelen tegen klimaatverandering worden genomen. Innovatie en ontwikkeling lopen dan ook achter. Een goed voorbeeld van deze situatie is de Europese auto-industrie, die nog steeds ver achterloopt als het gaat om elektrische auto’s. Met te weinig ambities gaan landen en bedrijven uiteindelijk kansen missen. Het ‘level playing field’ is daarom een uitdaging voor zowel de landen die voorop lopen als die achterlopen op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

Met te weinig ambities gaan landen en bedrijven uiteindelijk kansen missen

— Hans-Mark Giezen, Partner Real Estate

T: +31 (0)20 5419 860
M: +31 (0)6 5205 0387
hansmark.giezen@dlapiper.com

Waar staan we nu?
Veranderen door overleg of door disruptie?

In de woningbouw blijkt daarentegen dat een ingevoerde maatregel snel kan worden gesteund. Dat komt bijvoorbeeld naar voren bij het bouwen van gasloze woningen. In 2018 waren er bouwbedrijven die nog snel vergunningen aanvroegen om nog woningen zonder gasaansluiting op te kunnen leveren, ondanks dat nieuwbouw in principe gasloos werd vanaf 1 juli 2018. Amper een jaar later willen de meeste consumenten al geen gasaansluiting meer en worden de vergunningen ook aangepast.

Voor banken en andere financiers is het steeds gebruikelijker om aspecten als duurzaamheid te betrekken bij het beoordelen van te financieren projecten.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen zijn net achter de rug. Door de uitslag is duidelijk geworden dat het draagvlak voor het Klimaatakkoord wankel is. De coalitie beloofde meteen na doorrekening van dit akkoord al om het aan te passen, om zo meer steun te creëren. Het is vooralsnog onzeker of dit voldoende is. De aanpassingen zijn gunstig voor huishoudens, maar nadelig voor bedrijven. Achteraf kan gezegd worden dat de partijen die het Klimaatakkoord hebben opgesteld, meer werk hadden moeten maken van het uitleggen ervan en het creëren van steun voor het akkoord.

De markt kan worden veranderd door nieuwkomers, door regelgeving van de overheid of door afspraken met de overheid over zelfregulering. In deze workshop onderzochten we wat het beste werkt en wat dit betekent voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

VNO-NCW, BPD en Fastned deelden hun ervaringen uit het overleg tussen
bedrijven en de overheid.

Veranderen
door overleg of
door disruptie?

De markt kan worden veranderd door nieuwkomers, door regelgeving van de overheid of door afspraken met de overheid over zelfregulering. In deze workshop onderzochten we wat het beste werkt en wat dit betekent voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

VNO-NCW, BPD en Fastned deelden hun ervaringen uit het overleg tussen
bedrijven en de overheid.

Scroll naar beneden

Waar staan we nu?
Veranderen door overleg of door disruptie?

In de woningbouw blijkt daarentegen dat een ingevoerde maatregel snel kan worden gesteund. Dat komt bijvoorbeeld naar voren bij het bouwen van gasloze woningen. In 2018 waren er bouwbedrijven die nog snel vergunningen aanvroegen om nog woningen zonder gasaansluiting op te kunnen leveren, ondanks dat nieuwbouw in principe gasloos werd vanaf 1 juli 2018. Amper een jaar later willen de meeste consumenten al geen gasaansluiting meer en worden de vergunningen ook aangepast.

Voor banken en andere financiers is het steeds gebruikelijker om aspecten als duurzaamheid te betrekken bij het beoordelen van te financieren projecten.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen zijn net achter de rug. Door de uitslag is duidelijk geworden dat het draagvlak voor het Klimaatakkoord wankel is. De coalitie beloofde meteen na doorrekening van dit akkoord al om het aan te passen, om zo meer steun te creëren. Het is vooralsnog onzeker of dit voldoende is. De aanpassingen zijn gunstig voor huishoudens, maar nadelig voor bedrijven. Achteraf kan gezegd worden dat de partijen die het Klimaatakkoord hebben opgesteld, meer werk hadden moeten maken van het uitleggen ervan en het creëren van steun voor het akkoord.

T: +31 (0)20 5419 860
M: +31 (0)6 5205 0387
hansmark.giezen@dlapiper.com

Met te weinig ambities gaan landen en bedrijven uiteindelijk kansen missen

— Hans-Mark Giezen, Partner Real Estate

Wat zijn de grootste
uitdagingen?
Veranderen door overleg of door disruptie?
  • Voor het bedrijfsleven vormt de aangekondigde CO2-heffing een grote uitdaging. Dit geldt zeker voor de zwaardere industrie. Vooralsnog is het onzeker hoe en wanneer de heffing wordt ingevoerd. Het bedrijfsleven heeft hier wel ideeën over, maar hiermee moet voorzichtig worden omgegaan, zo blijkt ook uit de geleerde les over draagvlak.

  • Het ‘level playing field’ vormt een andere belangrijke uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven door maatregelen hun activiteiten niet verplaatsen naar landen met bijvoorbeeld een gunstiger vestigingsklimaat? Tegelijkertijd is het de vraag of deze vrees reëel is. Het is mogelijk dat bedrijven om andere redenen, bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, uiteindelijk niet willen vertrekken.

  • Ook moet worden bedacht dat het slecht kan uitpakken als er geen maatregelen tegen klimaatverandering worden genomen. Innovatie en ontwikkeling lopen dan ook achter. Een goed voorbeeld van deze situatie is de Europese auto-industrie, die nog steeds ver achterloopt als het gaat om elektrische auto’s. Met te weinig ambities gaan landen en bedrijven uiteindelijk kansen missen. Het ‘level playing field’ is daarom een uitdaging voor zowel de landen die voorop lopen als die achterlopen op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

De voorspelbaarheid van maatregelen is erg belangrijk, zowel voor de partijen die erdoor getroffen worden als voor banken en financiers

— Arjen de Snoo, Advocaat Litigation
     & Regulatory

T: +31 (0)20 5419 268
M: +31 (0)6 1052 4152
arjen.desnoo@dlapiper.com

Wat zijn de
oplossings-
richtingen?
Veranderen door overleg of door disruptie?

Het is begrijpelijk dat veel bedrijven een gevoel hebben van ‘door de bomen het bos niet meer te kunnen zien’ en daardoor niet weten waar ze moeten beginnen met het verduurzamen van hun business. Tegelijkertijd is het eenvoudig om een begin te maken met veranderen, door steeds die keuze te maken waarvan je weet dat je er geen spijt van kunt krijgen. Ieder kan zo stappen zetten in zijn eigen branche om het geheel beter en duurzamer te maken. De overheid is hiervoor niet per se noodzakelijk, maar kan met stimuleringsmaatregelen wel helpen om een (maatschappelijke) beweging op gang te brengen. We moeten goed begrijpen dat deze maatregelen ook weer zullen verdwijnen zodra die beweging voldoende op gang is.