Ontwikkeling en exploitatie
van vastgoed en het
Klimaatakkoord
Wat zijn de
oplossingsrichtingen?
Ontwikkeling en exploitatie van vastgoed en het Klimaatakkoord

Duurzaamheid zal niet meer weg te denken zijn uit de vastgoedsector. De klimaatdoelen en de wens tot meer duurzaamheid zal leiden tot meer regelgeving en aandachtspunten. Duurzaamheid biedt echter ook kansen. Het is daarom van belang om reeds in de haalbaarheidsfase vast te stellen welke subsidies en fiscale voordelen er zijn. Datzelfde geldt voor welke 

ruimtelijke mogelijkheden en voorschriften er zijn met betrekking tot duurzaamheid. Het tijdig identificeren en benutten van deze mogelijkheden kan zelfs bijdragen aan een concrete verbetering van het projectresultaat, zowel in het kader van een ontwikkeling als een latere verkoop.

Denk al in de ontwikkelfase van de vastgoedcyclus na over subsidies en fiscale voordelen met betrekking tot duurzaamheid

— Sebastiaan Wijsman, Senior Associate Tax

T: +31 (0)20 5419 273
M: +31 (0)6 8325 5900
sebastiaan.wijsman@dlapiper.com

Wat zijn de grootste
uitdagingen?
Ontwikkeling en exploitatie van vastgoed en het Klimaatakkoord
  • Hoe vind ik als vastgoedeigenaar mijn weg in het doolhof van fiscale incentives en subsidies? Het is belangrijk om tijdig de mogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid te verkennen. Dat leidt niet alleen tot een mooi duurzaam project maar ook tot een optimalisatie van kosten. Diverse subsidies en fiscale maatregelen bestaan nu al, zoals de MIA en EIA. Deze investeerdersaftrekregelingen zorgen voor een fiscaal voordeel ten opzichte van ‘grijze’ investeringen. Met de SDE+ (SDE++ in 2020) wordt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie vergoed over een periode van maximaal 15 jaar. Veel fiscale maatregelen zijn op dit moment nog ingegeven als stimuleringsmaatregel; de verwachting is dat op termijn ‘grijze’ stroom zwaarder zal worden belast.

  • Concrete maatregelen die zijn ingevoerd op de vastgoedmarkt moeten de energietransitie bevorderen. Zo moeten in 2023 alle kantoorgebouwen energielabel C hebben en in 2030 zelfs energielabel A. Dit betekent dat er op korte termijn forse energiebesparende ingrepen (moeten) plaatsvinden in de bestaande gebouwvoorraad. In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is daarnaast de verplichting opgenomen dat een drijver van een inrichting onder bepaalde omstandigheden alle energiebesparende maatregelen dient te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar. Hoe ga ik hier als vastgoedeigenaar mee om? Verkoop ik mijn vastgoed of ga ik met mijn huurde(s) de mogelijkheden verkennen om gezamenlijk die doelstellingen te realiseren?

  • Duurzaamheid en de energietransitie krijgen steeds meer aandacht binnen het ruimtelijk kader, zowel qua onderwerpen (hittestress, energie, CO2-reductie en alternatieve energiebronnen) als qua regelgeving (wijzigingen Bouwbesluit 2012, gasloos bouwen). Bij de Omgevingswet 2021 zal duurzaamheid ook een belangrijkere rol spelen, onder andere door de invoering van Omgevingswaarden.

In 2023 moeten alle kantoren een energielabel C hebben en in 2030 energielabel A

— Leen van der Marel, Partner Real Estate

T: +31 (0)20 5419 240
M: +31 (0)6 1391 8183
leen.vandermarel@dlapiper.com

Waar staan we nu?
Ontwikkeling en exploitatie van vastgoed en het Klimaatakkoord

wet- en regelgeving met betrekking tot klimaat en duurzaamheid. De verwachte invoering van de Klimaatwet en de daarin opgenomen klimaatdoelen zijn hierbij voorlopig het belangrijkste ijkpunt. Veelal worden duurzaamheid en klimaat al snel in verband gebracht met ‘verplichtingen’. Duurzaamheid biedt echter ook kansen. In de praktijk blijkt het soms echter nog lastig om duurzaamheid en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving een concrete plek te geven binnen de vastgoedcyclus.

De vastgoedsector is in beweging. Duurzaamheid wordt namelijk een steeds belangrijker thema binnen het ontwikkelen, verwerven en beheren van nieuw en bestaand vastgoed. Vastgoed speelt een belangrijke rol binnen het bereiken van de klimaat- en duurzaamheidsdoelen. Op diverse vlakken komt klimaatadaptie en duurzaamheid dan ook steeds vaker terug: ‘circulair bouwen’, ‘gasloos bouwen’, ‘ energieprestaties en de energietransitie’ en ‘duurzame gebiedsontwikkeling’. Gelet op deze maatschappelijke ontwikkeling(en) is er dan ook in toenemende mate sprake van nieuwe 

Het Klimaatakkoord zal leiden tot een revolutie in de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed. In de vastgoedindustrie zullen op grote schaal maatregelen worden genomen die als doel hebben om klimaatverandering tegen te gaan. In deze workshop behandelden we de fiscale en civielrechtelijke aspecten van investeringen op het gebied van duurzaamheid.

Ontwikkeling en
exploitatie van vastgoed
en het klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord zal leiden tot een revolutie in de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed. In de vastgoedindustrie zullen op grote schaal maatregelen worden genomen die als doel hebben om klimaatverandering tegen te gaan. In deze workshop behandelden we de fiscale en civielrechtelijke aspecten van investeringen op het gebied van duurzaamheid.

Scroll naar beneden

Waar staan we nu?
Ontwikkeling en exploitatie van vastgoed en het Klimaatakkoord

De vastgoedsector is in beweging. Duurzaamheid wordt namelijk een steeds belangrijker thema binnen het ontwikkelen, verwerven en beheren van nieuw en bestaand vastgoed. Vastgoed speelt een belangrijke rol binnen het bereiken van de klimaat- en duurzaamheidsdoelen. Op diverse vlakken komt klimaatadaptie en duurzaamheid dan ook steeds vaker terug: ‘circulair bouwen’, ‘gasloos bouwen’, ‘ energieprestaties en de energietransitie’ en ‘duurzame gebiedsontwikkeling’. Gelet op deze maatschappelijke ontwikkeling(en) is er dan ook in toenemende mate sprake van nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot klimaat en duurzaamheid. De verwachte invoering van de Klimaatwet en de daarin opgenomen klimaatdoelen zijn hierbij voorlopig het belangrijkste ijkpunt. Veelal worden duurzaamheid en klimaat al snel in verband gebracht met ‘verplichtingen’. Duurzaamheid biedt echter ook kansen. In de praktijk blijkt het soms echter nog lastig om duurzaamheid en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving een concrete plek te geven binnen de vastgoedcyclus.

T: +31 (0)20 5419 240
M: +31 (0)6 1391 8183
leen.vandermarel@dlapiper.com

In 2023 moeten alle kantoren een energielabel C hebben en in 2030 energielabel A

— Leen van der Marel, Partner Real Estate

Wat zijn de grootste
uitdagingen?
Ontwikkeling en exploitatie van vastgoed en het Klimaatakkoord
  • Hoe vind ik als vastgoedeigenaar mijn weg in het doolhof van fiscale incentives en subsidies? Het is belangrijk om tijdig de mogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid te verkennen. Dat leidt niet alleen tot een mooi duurzaam project maar ook tot een optimalisatie van kosten. Diverse subsidies en fiscale maatregelen bestaan nu al, zoals de MIA en EIA. Deze investeerdersaftrekregelingen zorgen voor een fiscaal voordeel ten opzichte van ‘grijze’ investeringen. Met de SDE+ (SDE++ in 2020) wordt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie vergoed over een periode van maximaal 15 jaar. Veel fiscale maatregelen zijn op dit moment nog ingegeven als stimuleringsmaatregel; de verwachting is dat op termijn ‘grijze’ stroom zwaarder zal worden belast.

  • Concrete maatregelen die zijn ingevoerd op de vastgoedmarkt moeten de energietransitie bevorderen. Zo moeten in 2023 alle kantoorgebouwen energielabel C hebben en in 2030 zelfs energielabel A. Dit betekent dat er op korte termijn forse energiebesparende ingrepen (moeten) plaatsvinden in de bestaande gebouwvoorraad. In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is daarnaast de verplichting opgenomen dat een drijver van een inrichting onder bepaalde omstandigheden alle energiebesparende maatregelen dient te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar. Hoe ga ik hier als vastgoedeigenaar mee om? Verkoop ik mijn vastgoed of ga ik met mijn huurde(s) de mogelijkheden verkennen om gezamenlijk die doelstellingen te realiseren?

  • Duurzaamheid en de energietransitie krijgen steeds meer aandacht binnen het ruimtelijk kader, zowel qua onderwerpen (hittestress, energie, CO2-reductie en alternatieve energiebronnen) als qua regelgeving (wijzigingen Bouwbesluit 2012, gasloos bouwen). Bij de Omgevingswet 2021 zal duurzaamheid ook een belangrijkere rol spelen, onder andere door de invoering van Omgevingswaarden.

"Denk al in de ontwikkelfase van de vastgoedcyclus na over subsidies en fiscale voordelen met betrekking 
tot duurzaamheid"

— Sebastiaan Wijsman,
     Senior Associate Tax

T: +31 (0)20 5419 273
M: +31 (0)6 8325 5900
sebastiaan.wijsman@dlapiper.com

Wat zijn de
oplossings-
richtingen?
Ontwikkeling en exploitatie van vastgoed en het Klimaatakkoord

Duurzaamheid zal niet meer weg te denken zijn uit de vastgoedsector. De klimaatdoelen en de wens tot meer duurzaamheid zal leiden tot meer regelgeving en aandachtspunten. Duurzaamheid biedt echter ook kansen. Het is daarom van belang om reeds in de haalbaarheidsfase vast te stellen welke subsidies en fiscale voordelen er zijn. Datzelfde geldt voor welke ruimtelijke mogelijkheden en voorschriften er zijn met betrekking tot duurzaamheid. Het tijdig identificeren en benutten van deze mogelijkheden kan zelfs bijdragen aan een concrete verbetering van het projectresultaat, zowel in het kader van een ontwikkeling als een latere verkoop.