Drijvende zonneparken
Wat zijn de
oplossingsrichtingen?
Drijvende zonneparken

Een oplossing voor het eerste punt is dat een opstalrecht gevestigd wordt en financiers zo 100% zekerheid hebben dat zij de zonnepanelen kunnen uitwinnen als de lenende partij niet terugbetaalt. 

In combinatie met een locatiekeuze die gelet op het vergunningstraject niet al te ingewikkeld is, kunnen ontwikkelaars zo de kansen benutten die er liggen op het gebied van drijvende zonneparken.

Drijvende zonneparken bieden ontwikkelaars nog veel kansen, omdat ruimtelijke ordening in ons land een issue is” 

— Max van Drunen, Advocaat Real Estate

T: +31 (0)20 5419 316
M: +31 (0)6 2039 7974
max.vandrunen@dlapiper.com

Wat zijn de grootste
uitdagingen?
Drijvende zonneparken
  • Het is onduidelijk of drijvende zonnepanelen roerend of onroerend zijn. Op basis van de jurisprudentie van de hoge Raad over drijvende objecten is het zeer waarschijnlijk dat drijvende zonnepanelen roerend zijn. Omdat er geen 100% zekerheid bestaat, kan ten behoeve van financiers naast een pandrecht vaak ook een opstalrecht worden verhypothekeerd. Sommige notarissen willen niet meewerken aan de vestiging van een opstalrecht maar DLA Piper is bereid dit onder bepaalde voorwaarden wel te doen.

  • De locatie van een drijvend zonnepark bepaalt de complexiteit van het vergunningstraject. Een gietwaterbassin op privéterrein zal bijvoorbeeld een minder complex traject vergen dan een drijvende opstelling nabij een waterkering.

  • De onzekerheid over de opbrengst van een drijvend zonnepark zorgt voor terughoudendheid bij de financiering door banken.

De onzekerheid over de opbrengst van een drijvend zonnepark zorgt voor terughoudendheid bij de financiering door banken

— Gerard Kneppers, Partner Finance, Projects & Restructuring

T: +31 (0)20 5419 811
M: +31 (0)6 2039 0673
gerard.kneppers@dlapiper.com


Waar staan we nu?
Drijvende zonneparken

Vanuit financieringsoogpunt verschillen drijvende zonneparken van vaste of dakopstellingen. Hoewel de installatiekosten vergelijkbaar zijn, liggen de OPEX (Operating Expenditures) en CAPEX (Capital Expenditures) hoger bij drijvende parken, is het onderhoud hieraan duurder en zijn er beperkingen op het gebied van subsidieverstrekking.

In de workshop werd geconstateerd dat drijvende zonneparken nog niet massaal omarmd zijn in Nederland, ondanks de grote watermassa van ons land. Er bestaat nog veel onduidelijkheid of drijvende zonneparken meer opleveren dan veld- of dakopstellingen. Banken nemen een eventueel hogere opbrengst van zo’n park niet mee in de business case om de haalbaarheid ervan te bepalen. Nu komt een hogere opbrengst dan ook altijd ten goede aan de ontwikkelaars.

De zon is een krachtige bron van schone energie, maar de ruimte voor zonnepanelen is schaars. Zonnepanelen op het water bieden een oplossing voor het gebrek aan grond. Drijvende zonnepanelen genereren bovendien meer energie door de weerkaatsing van het zonlicht. Deze nieuwe vorm van zonne-energie staat nog in de kinderschoenen en roept juridische, bancaire en technische vragen op. In deze workshop keken DLA Piper, ING Bank  en 3E naar verschillende vraagstukken die hierbij spelen.

Drijvende zonneparken

De zon is een krachtige bron van schone energie, maar de ruimte voor zonnepanelen is schaars. Zonnepanelen op het water bieden een oplossing voor het gebrek aan grond. Drijvende zonnepanelen genereren bovendien meer energie door de weerkaatsing van het zonlicht. Deze nieuwe vorm van zonne-energie staat nog in de kinderschoenen en roept juridische, bancaire en technische vragen op. In deze workshop keken DLA Piper, ING Bank  en 3E naar verschillende vraagstukken die hierbij spelen .

Scroll naar beneden

Waar staan we nu?
Drijvende zonneparken

In de workshop werd geconstateerd dat drijvende zonneparken nog niet massaal omarmd zijn in Nederland, ondanks de grote watermassa van ons land. Er bestaat nog veel onduidelijkheid of drijvende zonneparken meer opleveren dan veld- of dakopstellingen. Banken nemen een eventueel hogere opbrengst van zo’n park niet mee in de business case om de haalbaarheid ervan te bepalen. Nu komt een hogere opbrengst dan ook altijd ten goede aan de ontwikkelaars. Vanuit financieringsoogpunt verschillen drijvende zonneparken van vaste of dakopstellingen. Hoewel de installatiekosten vergelijkbaar zijn, liggen de OPEX (Operating Expenditures) en CAPEX (Capital Expenditures) hoger bij drijvende parken, is het onderhoud hieraan duurder en zijn er beperkingen op het gebied van subsidieverstrekking.

T: +31 (0)20 5419 811
M: +31 (0)6 2039 0673
gerard.kneppers@dlapiper.com


De onzekerheid over de opbrengst van een drijvend zonnepark zorgt voor terughoudendheid bij de financiering door banken

— Gerard Kneppers, Partner Finance,
     Projects & Restructuring

Wat zijn de grootste
uitdagingen?
Drijvende zonneparken
  • Het is onduidelijk of drijvende zonnepanelen roerend of onroerend zijn. Op basis van de jurisprudentie van de hoge Raad over drijvende objecten is het zeer waarschijnlijk dat drijvende zonnepanelen roerend zijn. Omdat er geen 100% zekerheid bestaat, kan ten behoeve van financiers naast een pandrecht vaak ook een opstalrecht worden verhypothekeerd. Sommige notarissen willen niet meewerken aan de vestiging van een opstalrecht maar DLA Piper is bereid dit onder bepaalde voorwaarden wel te doen.

  • De locatie van een drijvend zonnepark bepaalt de complexiteit van het vergunningstraject. Een gietwaterbassin op privéterrein zal bijvoorbeeld een minder complex traject vergen dan een drijvende opstelling nabij een waterkering.

  • De onzekerheid over de opbrengst van een drijvend zonnepark zorgt voor terughoudendheid bij de financiering door banken.

Drijvende zonneparken bieden ontwikkelaars nog veel kansen, omdat ruimtelijke ordening in ons land een issue is” 

— Max van Drunen,
     Advocaat Real Estate

T: +31 (0)20 5419 316
M: +31 (0)6 2039 7974
max.vandrunen@dlapiper.com

Wat zijn de
oplossings-
richtingen?
Drijvende zonneparken

Een oplossing voor het eerste punt is dat een opstalrecht gevestigd wordt en financiers zo 100% zekerheid hebben dat zij de zonnepanelen kunnen uitwinnen als de lenende partij niet terugbetaalt. In combinatie met een locatiekeuze die gelet op het vergunningstraject niet al te ingewikkeld is, kunnen ontwikkelaars zo de kansen benutten die er liggen op het gebied van drijvende zonneparken.